İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Tıbbi Biyoloji Laboratuvarları (11 adet laboratuvar)

Tıbbi Biyoloji Laboratuvarları (11 adet laboratuvar)

Tıbbi Biyoloji ABD HLA doku tipleme laboratuarları 1999 yılından itibaren Avrupa İmmünogenetik Federasyonu (EFI-European Federation for Immunogenetics) tarafından akredite edilmiştir. Onbeş yıllık akreditasyon deneyimine sahip olan Tıbbi Biyoloji ABD Türkiye?de EFI tarafından akredite edilen ilk laboratuardır. Türkiye?deki pek çok üniversite ve devlet hastanesi HLA laboratuarı kurmak için personelini eğitim amaçlı deneyimli ekip ve ekipmana sahip Tıbbi Biyoloji ABD'ye göndermektedir. Bu amaçla Türkiye' de ilk defa HLA doku tiplemesi testlerinde standardizasyon başlıklı bir kurs Tıbbi Biyoloji ABD tarafından düzenlenmiştir. Bu faaliyetlere ek olarak hem ulusal hem de Balkan ülkelerindeki HLA doku tipleme laboratuvarları arasında yürütülen kalite kontrol testlerini organize eden bir referans laboratuar olarak hizmet vermektedir. EFI'ye akredite olan veya olmak isteyen her doku tipleme laboratuarının sertifikalı bu ve benzeri bir kalite kontrol programına dahil olması gerekmektedir. Tıbbi Biyoloji ABD kendi düzenlediği kalite kontrol programının yanı sıra Avrupa'daki referans laboratuarların düzenlediği diğer kalite kontrol programlarını da her sene başarıyla tamamlamaktadır.   

Tıbbi Biyoloji FISH Laboratuvarı  
Tıbbi Biyoloji Flowsitometri Laboratuvarı  
Tıbbi Biyoloji PRE-PCR Laboratuvarı  
Tıbbi Biyoloji FOTOLAB-PCR Laboratuvarı  
Tıbbi Biyoloji POST-PCR Laboratuvarı  
Tıbbi Biyoloji SEKANS PRE  Laboratuvarı 
Tıbbi Biyoloji SEKANS POST  Laboratuvarı 
Tıbbi Biyoloji Seroloji Laboratuvarı 1+2 
Tıbbi Biyoloji ELISA Laboratuvarı
Tıbbi Biyoloji Ortak Laboratuvarı 
Tıbbi Biyoloji Uygulama Laboratuvarı 


Rutin hizmetler

 

1. Doku tiplemesi: Tıbbi Biyoloji ABD laboratuarları solid organ ve kemik iliği/kök hücre nakillerinde alıcı ve vericilerin sınıf I ve sınıf II HLA doku gruplarına düşük ve yüksek çözünürlükte sonuç veren farklı yöntemlerle tayin etmektedir. Ek olarak Behçet hastalığı ve spondilo artropati gibi hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülen HLA doku grupları da laboratuarlarımızda testlenmektedir (Tablo1).

2. Anti-HLA antikor tayini: Özellikle böbrek nakline hazırlanan son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda nakil öncesi ve sonrası dönemde peryodik olarak anti-HLA antikor tarama ve tanımlama testleri çeşitli tekniklerle yapılmaktadır (Tablo 2).

3. Cross-match testi: Canlı veya kadavra kaynaklı vericiden nakil planlanan hasta ve verici adayları için yapılan ve nakilin başarısını öngörebilen bu test 2 farklı yöntemle yapılmaktadır (Tablo 2).

4. Kimerizm tayini: Kemik iliği/kök hücre nakli sonrası engreftman takibinde kullanılan ve bölümümüzde yapılan bir testtir (Tablo 3).

 

 

Table 1. HLA doku tipleme teknikleri

 

HLA doku tiplemesi

CDC

PCR-SSO
(düşük/orta çözünürlük)

PCR-SSP
(düşük çözünürlük)

PCR-SSP
(yüksek çözünürlük)

PCR-SBT
(yüksek çözünürlük)

A

Ö

Ö

Ö

 

Ö

B

Ö

Ö

Ö

 

Ö

C

 

Ö

Ö

 

Ö

DR

 

Ö

Ö

Ö

Ö

DQ

 

Ö

Ö

Ö

Ö

DP

 

 

Ö

Ö

Ö

B5

 

 

Ö

 

 

B27

 

 

Ö

 

 

Tablo 2. Anti-HLA ve donör spesifik antikor test teknikleri

 

 Test adı

CDC

LUMİNEX

Flow Sitometri

Anti-HLA antikor
tarama 1

Ö

Ö

 

Anti-HLA antikor
tarama 2

 

Ö

 

Anti-HLA antikor
tanımlama 1

Ö

Ö

 

Anti-HLA antikor
tanımlama 2

 

Ö

 

Cross-match

Ö

 

Ö

 

Table 3. Diğer testler ve teknikleri

Test adı

Multipleks PCR

Kimerizm

Öİstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Temel Bilimler Binası, 2. kat Çapa- Fatih- İstanbul- Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 33.480,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı