İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Dielektrik Spektroskopi Laboratuvarı

Dielektrik Spektroskopi Laboratuvarı

1-İnce film formunda termoelektrik ve polimer gibi örnekler farklı kaplama teknikleriyle üretilir.
2-Örneklerin dielektrik sabiti, dielektrik kaybı, elektrik modülü, alternatif iletkenliği gibi parametreleri frekans, sıcaklık ve film kalınlığı gibi değişkenlere bağlı olarak elde edilir.
3-Sıvı örneklerin ölçümlerinde de farklı bir elektrot düzeneği kullanılarak dielektrik spektroskopi cihazı ile ölçümler yapılır.


Mikroişlemcilerin soğutulması, termoelektrik yolla enerji üretimi, ısı yoluyla kaybedilen enerjinin geri dönüştürülmesi gibi bir takım işlemlerde ince film formunda hazırlanmış termoelektrik özellikli malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların yanında paketleme teknolojisi, biyomedikal malzemelerin kaplanması, kontrollü ilaç salınımı, seçici geçirgenlik gerektiren filtre sistemlerinde polimer tabanlı ve plazma polimer ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Dielektrik spektroskopi laboratuvarında kapasitif yapıda ince film örnekler yüksek vakum ortamında termal buharlaştırma, e-beam tekniği ve magnetron sputtering tekniklerinden biri veya birkaçı kullanılarak hazırlanmaktadır. Yüksek vakum sisteminin basıncı turbomoleküler pompa yardımıyla 10-7 Torr seviyesine kadar düşürülebilmektedir.
Hazırlanan kapasitif örnekler dielektrik spektroskopi cihazı ile ölçülerek, ince film örneğin yapısı, yapıdaki polarlanma mekanizması ve yapıdaki etkin iletkenlik mekanizması hakkında bilgiler edinilmektedir. 


İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Genel Fizik Anabilim Dalı, 34134 Vezneciler-Fatih/İstanbul TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 824.652,70 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı