İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Petrol ve Doğalgaz Laboratuvarı

Petrol ve Doğalgaz Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Petrol ve Doğal Gaz Laboratuvarı (DGL) Jeoloji Mühendisligi Bölümünde 2004 yılında Avcılar Kampüsünde çalışmalarına başlamıştır. Sızıntı veya doğal gaz kuyularından alınan gaz örnekleri gaz kromatografisi cihazı ile detaylı olarak incelenebilmektedir. Analiz için gazların yüzeyden veya kuyudan alınabilmesi için gerekli cihaz ve ekipmanlar laboratuvarda mevcuttur.

Asıl amacı yüzey ve kuyu gazlarının bileşim ve miktarını belirlemek olan bu laboratuvarda ayrıca gazların kökenine yönelik de çalışmalar yapılmaktadır.

Petrol ve kaya örneklerinden elde edilen hidrokarbonların analizi için bir kolon kromatografisi düzeneğinden yararlanılmaktadır. Doymuş, doymamış ve NSO bileşiklerinin ayrımı yapıldıktan sonra Gaz Kromatografisi cihazı yardımı ile petrol bileşenlerinin analizi yapılabilmektedir.

Laboratuvarımızda bulunan Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi cihazı gaz ölçümlerine göre dizayn edilmiştir. Gaz türlerinin yüksek hassasiyette ve doğru olarak ayrımının yapılması için birden çok kolon ve kalibrasyon gazı kullanılmıştır. Cihazın bünyesinde bulunan kütüphane yardımı ile tanımlanması zor ve eser miktarda olan gazlar miktar ve türleri belirlenebilmektedir. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 34320, Avcılar-İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 45.000,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı