İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Protein Analizleri ve Hücre Ölümü Araştırmaları Laboratuvarı

Protein Analizleri ve Hücre Ölümü Araştırmaları Laboratuvarı

Laboratuvarda, deneysel modeller ve kliniklerle işbirliği ile çeşitli hastalıkların moleküler ve hücresel temelinin araştırılmasında moleküler hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve moleküler genetik yöntemleri kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır

Çeşitli diyabet modellerinde beta hücresinin hücresel ve moleküler temelinin aydınlatılmasında apoptoz ile ilişkili proteinlerin saptanması, Deneysel modellerde diyabet komplikasyonların da nefropati, nöropati, kardiyopati ve anjiyopati de hücre ölümü moleküler yolaklarının saptanması ve çeşitli tedavi modellerinin araştırılması,  in vitro olarak çeşitli kanser hücre soylarında bitki ekstreleri ve/veya etken maddeler aracılığı ile olası tedavilerde etkin apoptotik ve otofajik hücre ölüm yolakların araştırılması ve çeşitli tedavi olasılıklarının saptanması, Mitokondri DNA mutasyonlarının trombosit apoptozu ve aktivasyonu üzerine etkileri, Kardiyovasküler sistem ile ilişkili hastalıklarda apoptoz ile ilişki proteinler, Nörodejenerasyon modellerinde hücre ölüm yolakları ve apotozu engelleyen olası tedavi modellerinin araştırılması, Hipofiz adenomlarında apoptoz ve proliferasyon yolaklarının araştırılması, Meme ve ovaryum kanserleri başta olmak üzere çeşitli insan kanserlerin de apoptotik genlerin analizleri, oksidatif stres mekanizmaları ile ilişkili proteinler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası 7. Kat

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 70.811,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı