İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Laboratuvarda genellikle kanser hücreleri üzerinde araştırmalar yürütülmektedir.Laboratuvar, 2012 de kurulmuş olup çalışmalara kanser araştırmaları ile başlanmıştır. Laboratuvarda HeLa ve MDA-MB 231 hücre hatları kullanılmaktadır. Sitotoksisite ölçümleri, hücre canlılık deneyleri, apoptotik ölüm değerlendirmeleri ve görüntüleme işlemleri bu laboratuar da gerçekleştirilmektedir. Başlıca araştırma konuları arasında çeşitli bitkisel ekstrelerin ve/veya etken saf maddelerin çeşitli kanser hücre hatları üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkileri, ayrıca hücre proliferasyonu, apoptotik ve otofajik hücre ölümü ile genlerin ekspresyon düzeylerinin tayini ve mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik araştırmalar Protein Analizleri / Hücre Ölümü Araştırma Laboratuvarı ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarının olanakları ile birlikte yürütülmektedir.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası 7. Kat

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 44.390,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı