İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Beton Deneyleri Laboratuvarı

Beton Deneyleri Laboratuvarı

Beton Deneyleri Laboratuvarında, taze beton deneyleri ve karışım testleri yapılmaktadır.

Beton Deneyleri Laboratuvarında aşağıdaki deneyler yapılmaktadır:
*Taze Betonda Çökme Deneyi (Slump) (TS 12350-2)
*Taze Betonda Birim Ağırlık Deneyi (TS 12350-6)
*Taze Betonda Hava Muhtevası Deneyi (TS 12350-7)
*Taze Betonda Vebe Deneyi (TS 12350-3)
*Böhme Aşınma Dayanımı Tayini Deneyi (TS 13892-3)
*Beton Basınç Dayanım Deneyi (TS 12390-4)
*Elastisite Modülü Ve Poisson Oranı Tayini (TS 3502)
*Sertleşmiş Betonda Boşluk Oranı Tayini (TS 3624)
*Eğilme Dayanımının Tayini Deneyi (TS 12390-5)
*Sertleşmiş Beton Yoğunluğunun Tayini (TS 12390-7)
*Beton Permabilite Deneyi (TS 12390-8)
*Yarmada Çekme Dayanımının Tayini (TS 12390-6)
*Geri Sıçrama Değerinin Tayini Deneyi (TS 12504-2)
*Ultrases Geçiş Hızının Tayini Deneyi (TS 12504-4)
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 34320, Avcılar/İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 46.197,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı