İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Agrega ve Doğaltaş Laboratuvarı

Agrega ve Doğaltaş Laboratuvarı

Agrega ve Doğaltaş Laboratuvarında, doğaltaş ve agregaların çeşitli alanlarda kullanımı için standartlara  uygun testlerin yapıldığı laboratuvardır.

Agrega ve Doğaltaş Laboratuvarında aşağıdaki deneyler yapılmaktadır;

*Agrega Çarpma Deneyi (BS 812-112)
*Agrega Kırılma Deneyi (BS 812-110)
*Los Angeles Deneyi (TS 1097-2)
*Micro Deval Deneyi (TS 1097-1)
*Birim Ağırlık Tayini (TS 1097-3)
*Su Muhtevasının Tayini (TS 1097-5)
*Su Emme ve Yoğunluk Deneyi (TS 1097-6)
*Tane Yoğunluğunun Tayini Deneyi ( Piknometre Metodu) (TS 1097-7)
*İri Agregalarda Taş Parlatma Deneyi (TS 1097-8)
*Doğaltaş ve Agrega Aşınma Direnci Deneyi (TS 14157)
*Donma Çözünme Deneyi (TS 1367-1)
*Donma Çözünme Deneyi ( Magnezyum Sülfat) (TS 1367-2)
*Alkali Silis Hızlandırılmış Harç Çubuğu (ASTM C1260)
*Alkali Silis Beton Prizma Deneyi (ASTM C1293)
*Alkali Agrega Kimyasal Yolla Tayini (TS 2517)
*Granülometri ve Çok İnce Malzeme İçeriği (TS EN 933-1)
*Yassılık İndeksi Deneyi (TS EN 933-3)
*Şekil Katsayısı Deneyi (TS EN 933-4)
*Kum Eşdeğerliği Deneyi (TS 933-8)
*Metilen Mavisi Deneyi (TS 933-9)
*Toplam Kükürt, Klorür Tuzlarını Tayini (TS EN 1744-1)
*Organik Madde ve Kum Organik Kirlilik Deneyi (ASTM C40).


İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 34320, Avcılar/İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 46.728,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı