İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Genetik Araştırma Laboratuvarı 2

Genetik Araştırma Laboratuvarı 2

Lösemi genetiği, Gen ekspresyonunun transkripsiyonel regulasyonu, inflamatuar hastalıklar

Laboratuvarımızda lösemi genetiği ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi ile ilişkili çalışmalar
yapılmaktadır. Bunların dışında çeşitli inflamatuar hastalıklarla ilişkili genetik ve moleküler mekanizmalarla ilgili araştırmalar da sürdürülmektedir. Lösemi genetiği ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi ile ilişkili olarak, akut myeloid lösemide MN1 genin rolü ve MN1 gen ekspresyonunun düzenlenmesi ve lösemilerde LEF1 transkripsiyon faktörünün kontrol ettiği genler araştırılmaktadır.


Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D. Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 41.500,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı