İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

Kayaçların mekanik özelliklerini incelemek üzere kurulmuş bir laboratuvardır.

Kaya mekaniği laboratuvarında aşağıdaki deneyler yapılmaktadır:
*Deney Numunesi Hazırlama Düzeltme (TS 8614),
*Su İçeriği, Yoğ. ve Gözeneklilik Belirleme (TS 8615),
*Kaya Sertliği ve Sertlik Belirleme Deneyi (ASTM D5873),
*Nokta Yükleme Dayanımı Deneyi (ASTM D5731),
*Suda Dağılma Dayanımı Deneyi (TS 8543),
*Direkt Çekme Deneyi (TS 2027),
*Tek Eksenli Basma Dayanımı Deneyi (TS 2028),
*Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini (TS 2030),
*Eğilme Dayanımı Deneyi (TS EN 13161),
*Endirekt Çekme (Brazilian) Deneyi (TS 7654),
*Üç Eksenli Basma Dayanımı Deneyi (ASTM D7012),
*Ultrasonik Ses Geçirgenliği Deneyi (Pundit) (ASTM D2845).İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 34320, Avcılar/İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 47.082,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı