İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Genetik Araştırma Laboratuvarı 1

Genetik Araştırma Laboratuvarı 1

Moleküler Hematoloji Araştırma Laboratuvarı

Moleküler Hematoloji Araştırma Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Laboratuvar 1992 yılında lösemi hastalarına moleküler tanı vermek amacı ile kurulmuştur. O zamandan bu yana araştırma alanlarını akut ve kronik lösemiler, miyeloproliferatif hastalıklar ve primerimmun yetersizlikler olarak genişletmiştir.Laboratuvar deneyimli araştırmacı kadrosu ile en yeni teknolojiler ile desteklenen projeler yürütmektedir. Moleküler Hematoloji Araştırma Laboratuvarının amacı lösemi gelişimde rol oynayan sinyal ileti yollarını ve yeni belirteçleri tanımlamaktır. Buna ilave olarak, Türkiye'de yüksek akraba evliliği oranlarına bağlı olarak sık görülen primerimmun yetersizlik hastalıkları bir diğer bir  çalışma konusudur.

Laboratuvarın özel ilgi alanları akut lenfoblastik lösemi ve kronik miyeloid lösemi gibi nadir görülen  hematolojik malignitelerdir. Tüm genom ekspresyon ve metilasyonarray analizleri ve amplikon derin dizi uygulamalarını kullanarak lösemi gelişiminde rol oynayan sinyal yolları ve akut lösemilerde prognostiköneme sahip genlerin araştırılması başlıca proje konularını oluşturmaktadır. Moleküler hematoloji araştırma laboratuvarı Türkiye'de SCID, CVID ve XLA gibi primerimmunyetersizlik hastalıkları için moleküler tanı hizmeti sunan ilk ve tek merkezdir. Ayrıca DETAE hayvan araştırma ünitesi ile birlikte XLA fare modellerinde gen tedavisi projesi de halen devam etmekte olan çalışmalardandır.

Moleküler Hematoloji çalışma grubu Avrupa Lösemi Ağı (ELN) üyesidir ve BCR/ABL tespitinde Türkiye'deki tek IS sertifikalı referans laboratuvarıdır.Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D. Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 172.000,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı