İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Moleküler Radyobiyoloji ve Biyomoleküler Teknoloji Araştırma Laboratuvarı

Moleküler Radyobiyoloji ve Biyomoleküler Teknoloji Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvarımızda kanser hücre soyları üzerinde nanoteknolojik ilaçlar ve değişik inhibitörlerin uygulanması ile hedefe yönelik kanser tedavisine katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. Moleküler Radyobiyoloji ve Biyomoleküler Teknoloji Laboratuvarı, Doku kültürü laboratuvarı alanında Türkiye?de ilk olarak kurulan laboratuvardır. Bu laboratuarda, preklinik kanser araştırmalarında kanserin kemoterapötik ajanlarla ve çeşitli ekstrelerle tedavi yöntemlerinin yanında, Y. Doç. Dr. Mehmet TOPÇUL ve çalışma grubu tarafından; hücresel yaşlanma, aromataz inhibitörleri, nanoteknolojik ilaçlar ve hipertermi ile kanser tedavilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvarımızda, hücre kinetiği parametrelerinden Labelling İndeks, Mitotik İndeks, Apoptotik İndeks, Hücre İndeksi ve Mitokondrial dehidrogenaz aktivitesi analizi ile tirozin kinaz aktivitesi analizi, hipertermi uygulamaları ve değerlendirilmesi konularında araştırmalar sürdürülmektedir. Laboratuvarımız,  Ulusal olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Uluslararası olarak da AAAS, ASTRO (American Society Therapeutcal Radiology and Oncology) ve ESTRO (European Society Therapeutical Radiology and Oncology) ile ortak projeler yürütmektedir. Ayrıca çok merkezli öncelikli/normal BAP projeleri ile çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora Tez projeleri sürdürülmektedir.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Vezneciler

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı