İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Moleküler Kanser Biyolojisi Laboratuvarı

Moleküler Kanser Biyolojisi Laboratuvarı

Laboratuvarımızda çeşitli tümöral hücre soyları kullanılarak hücresel ve moleküler bazda analizlerle kanser tedavisinde katkıda bulunmak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir.Laboratuvarımızda çeşitli normal ve tümöral hücre soylarının rutin pasajları sürdürülmekte olup hücresel ve moleküler bazda analizler yapılmaktadır. Klinikte kullanılan çeşitli antineoplastik ajanların ve bitki ekstrelerinin hücre ve doku kültüründe sitotoksisite analizleri, hücre kinetiği parametreleri (Mitotik İndeks, İşaretlenme İndeksi ve Apoptotik İndeks), DNA hasar ve onarım sinyal yolakları, hücre siklusu ve hücre ölüm tiplerinde rol alan genlerin anlatımları ile radyoduyarlılık ve kemoduyarlılık çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca laboratuvarımızda yeni bir araştırma konusu olan hipobarik ortam şartları ile ilgili çalışmalarda yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda tamamlanan ve devam eden projeler kapsamında programlanmış hücre ölümü olarak bilinen apoptozun; morfolojik, biyokimyasal ve moleküler biyoloji yöntemleri ile tespiti, diğer hücre ölüm yolakları ile ilişkisi konuları çalışılmaktadır. AAAS, EARC ve İsrail Migal-Galilee Araştırma enstitüsü ile ortak projeler yürütülmektedir.  Ayrıca çok merkezli öncelikli/normal BAP projeleri ile çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora Tez projeleri sürdürülmektedir.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Vezneciler

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 82.688,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı