İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hücre Kültürü ve Proteomik Laboratuvarı

Hücre Kültürü ve Proteomik Laboratuvarı

Hücre, doku kültürü analizlerinin ve protein analiz çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvardır.

Hücre ve doku kültürü teknolojisi kullanılarak sitogenetik, biyokimya, moleküler alanlarda çok çeşitli araştırma projeleri, protein analiz çalışmaları yürütülmektedir. Farklı kanser türlerinde, obezite, diyabet gibi çeşitli metabolik bozukluklarda hücre veya dokularda meydana gelen değişikliklere  paralel olarak  gen ve protein ekpresyon düzeylerinde, hücre yaşam döngüsünde, sinyal yolaklarında görülen değişiklikler incelenmekte ve miRNA, protein mikrodizin analizleri yapılmaktadır. Aynı zamanda birçok farklı maddenin hastalıkların etiyolojisi ve prognozu üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Çeşitli biyolojik materyallerdeki proteinlerin miktarlarının belirlenmesi, işlevlerinin aydınlatılması, yapısal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla araştırmalar yürütülmektedir

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 12.000,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı