İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı

Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı

Gen varyasyonlarının incelendiği, protein analizlerinin ve hücre kültürü çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvardır.Multifaktöriyel hastalıkların etyopatogenezi ile bireysel ve/veya çevresel varyasyonların etkilerinin araştırılmasına yönelik  çeşitli biyolojik, moleküler ve biyokimyasal analizler yapılmaktadır.Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı 34390 Çapa İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 277.408,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı