İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Çevre ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Çevre ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Laboratuvarımızda Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC), Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS), Yağ Ekstraksiyon Cihazı, Paralel Buharlaştırma, Vakum Pompası ve Kontrol Ünitesi, Ultra saf su sistemi cihazlarıyla gerekli araştırmalar yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda,  Endüktif Eşleşmiş Plazma - Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES), Mikrodalga Fırın, Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC), Gaz Kromatografi -  Kütle Spektrometresi (GC-MS), Yağ Ekstraksiyon Cihazı, Paralel Buharlaştırma, Vakum Pompası ve Kontrol Ünitesi, Ultra Saf Su Sistemi cihazlarıyla araştırmalar yapılmaktadır.   

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Süleymaniye Mah. Fetva Yokuşu Eminönü, Fatih, 34134 İstanbul, Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı