İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Görev
  • All
  • Müdür
  • Lab Sorumlusu
  • Cihaz Sorumlusu
  • Yürütücü
  • Diğer
Ünvan
Ad Soyad
Email Dahili Telefon
Kadro
AdGörevÜnvanAdSoyadEmailDahili TelefonAVES Link
Yüksek Manyetik Alan ve Düşük Sıcaklık Laboratuvarı DiğerYüksek Lisans ÖğrencisiErmanÇokduygulular CV
İleri Litografik Yöntemler Laboratuvarı DiğerYÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİERMANÇOKDUYGULULAR CV
Nano ve Optoelektronik Araştırma Laboratuvarı DiğerYÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİERMANÇOKDUYGULULAR CV


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı