İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Görev
  • All
  • Müdür
  • Lab Sorumlusu
  • Cihaz Sorumlusu
  • Yürütücü
  • Diğer
Ünvan
Ad Soyad
Email Dahili Telefon
Kadro
AdGörevÜnvanAdSoyadEmailDahili TelefonAVES Link
Biyoinformatik Laboratuvarı DiğerARAŞTIRMA GÖREVLİSİÖZGÜRÇAKIR CV
Bitki Sekonder Metabolizma Mühendisliği Laboratuvarı DiğerARAŞTIRMA GÖREVLİSİÖZGÜRÇAKIR15139 CV
GDO Laboratuvarı DiğerARAŞTIRMA GÖREVLİSİÖZGÜRÇAKIR15139 CV


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı