İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Görev
  • All
  • Müdür
  • Lab Sorumlusu
  • Cihaz Sorumlusu
  • Yürütücü
  • Diğer
Ünvan
Ad Soyad
Email Dahili Telefon
Kadro
AdGörevÜnvanAdSoyadEmailDahili TelefonAVES Link
İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anaerop Araştırma Laboratuvarı MüdürPROFESÖRALİAĞAÇFİDAN CV
Enerji Laboratuvarı YürütücüPROFESÖRMUKDENUĞUR17839 CV
Hücre Kültürü ve Proteomik Laboratuvarı Lab SorumlusuPROFESÖROĞUZÖZTÜRK33303 CV
Beton Deneyleri Laboratuvarı Lab SorumlusuPROFESÖRATAÇBAŞÇETİN CV
Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı DiğerARAŞTIRMA GÖREVLİSİÖZLEMKÜÇÜKHÜSEYİN33329 CV
Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı Lab SorumlusuPROFESÖRMELİKE BELKIZERKAN CV
HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI MüdürPROFESÖRSEYHUNSOLAKOĞLU32364 CV
Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Nanoteknoloji Uygulamaları ve Analiz Lab. Lab SorumlusuPROFESÖRSAİP NAMİKARTAL25352 CV
Kusur Karakterizasyon Laboratuvarı Cihaz SorumlusuARAŞTIRMA GÖREVLİSİŞAHİNYAKUT CV
Yüksek Manyetik Alan ve Düşük Sıcaklık Laboratuvarı DiğerYARDIMCI DOÇENTKAMURANKARA15428 CV
İleri Litografik Yöntemler Laboratuvarı Lab SorumlusuPROFESÖRAYŞEEROL CV
Nano ve Optoelektronik Araştırma Laboratuvarı DiğerLİSANS ÖĞRENCİSİBURAKKAY CV
Kognitif Nörobilim Laboratuarı DiğerDoktora ÖğrencisiÇiğdemUlaşoğlu31448 CV
Nükleer Fizik Dedektör Dizayn Laboratuvarı Cihaz SorumlusuUZMAN (2547)ÖZGÜRAYTAN CV
Ürodinami Laboratuvarı Lab SorumlusuPROFESÖRHALUKEMİRhemir@istanbul.edu.tr CV


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı