İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Laboratuvar : Radyoekoloji Laboratuvarı

Cihaz Adı : Gama Spektrometresi (NimBin)
Marka : Canberra, Ortec
Model : Nim Modül
Teknik Özellik : nisbi verimi %20 olan HPGe dedektörlü, NimBin modüler
Cihaz Kaynağı :
Miktar : 1
Alım Tarihi :

Laboratuvar Adresi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Vezneciler


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı