İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Laboratuvar : Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı

Cihaz Adı : Karbondioksitli inkübatör
Marka : Thermo Scientific
Model : Heracell 240
Teknik Özellik : Cihaz hücre/doku kültürü çalışmalarına uygun, 150 litre hacme sahip ve 3 cam kapılıdır. Cihazdaki CO2 düzeyi %0-20 arasında, sıcaklık ise 3-55°C arasında ayarlanabilir. Cihazda 90°C'de rutin dezenfeksiyon sağlamak için ?ContraCon? ile ?Decon? üniteleri bulunmaktadır.
Cihaz Kaynağı : Diğer
Miktar : 1
Alım Tarihi :

Laboratuvar Adresi : İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı