İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Laboratuvar : İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anaerop Araştırma Laboratuvarı

Cihaz Adı : Bakteri Kültür
Marka : Bactec
Model : 9120
Teknik Özellik : Ticari olarak elde edilen sıvı besiyerlerindeki mikroorganizmaların üremelerinin saptanması
Cihaz Kaynağı : BAP
Miktar : 1
Alım Tarihi :

Laboratuvar Adresi : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası, Çapa- İstanbul.


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı