İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Laboratuvar : İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anaerop Araştırma Laboratuvarı

Cihaz Adı : Etüv
Marka : memmert
Model : um400
Teknik Özellik : Mikroorganizmaların belli sıcaklıklarda inkübe edilerek çeşitli besiyerlerinde üretilmesi
Cihaz Kaynağı : BAP
Miktar : 4
Alım Tarihi :

Laboratuvar Adresi : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası, Çapa- İstanbul.


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı