İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Laboratuvar : Jeoloji Mühendisliği Bölümü Güncel göl/deniz çökelleri arşiv, örnek hazırlama, organik madde ekstraksiyon ve seperasyon laboratuvarı

Cihaz Adı : Ekstraksiyon sistemi
Marka : ASE-dionex
Model : ASE 150 66-mL
Teknik Özellik : Extarksiyonsistemi
Cihaz Kaynağı : TÜBİTAK
Miktar : 1
Alım Tarihi : 30/09/2014

Laboratuvar Adresi : İstanbul Üniversitesi Mühendislik fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Avcılar/ İstanbul


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı