İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System
Laboratuvar : Jeofizik Ölçmeler Laboratuvarı

Cihaz Adı : Pundit Aleti
Marka : Procede
Model : Modelsiz
Teknik Özellik : Kayaçları P hızının laboratuarda ölçümü. Bu alet Doç. Dr. Ferhat Özçep'in bir projesi kapsamında alınmıştır.
Cihaz Kaynağı : BAP
Miktar : 1
Alım Tarihi : 31/12/2009

Laboratuvar Adresi : Istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar İstanbul


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı